Why Do We Do It?

Long Story Short,
We Want To Make A Change.

Waarom

De noodzaak om te veranderen

De effecten van het menselijk handelen op het klimaat staan de laatste jaren in toenemende mate op de agenda’s van de beleidsbepalers van overheden en het bedrijfsleven.

Bedrijven worden geconfronteerd met strengere eisen ten aanzien van de uitstoot van verontreinigde stoffen en deeltjes. De normen hiervoor zijn al jaren stevig verankerd in Europese en nationale wet- en regelgeving en worden nu steeds vaker vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Bouw- en transportondernemingen moeten beter in staat zijn om gedetailleerde gegevens over de uitstoot van gassen in kaart te brengen en inspanningen leveren om de uitstoot te reduceren. De gevolgen worden in lijn met het uitvoeren van het klimaatakkoord dwingender voor bedrijven en hebben grote impact op het kunnen en mogen uitoefenen van de normale bedrijfsvoering in de toekomst.

Het vaststellen en interpreteren van deze data is complex en tijdrovend en vergt nieuwe deskundigheid en bekwaamheid van bedrijven en medewerkers.

Inzicht, Strategie en Verandering

Het vaststellen en interpreteren van de emissie data is zeer complex, tijdrovend en vergt nieuwe deskundigheid en bekwaamheid van bedrijven en medewerkers.

Om bedrijven te ondersteunen heeft Emission Insight een uniek rekenmodel ontwikkeld waarmee voor alle soorten voertuigen en machines de uitstoot van CO2, NOx en PM snel, betrouwbaar en gemakkelijk kan worden uitgerekend aan de hand van eenvoudige gegevens die elk bedrijf, werkvoorbereider en planner kan invullen.

Ook kan het rekenmodel door een API koppeling de uitstoot uitrekenen op basis van de normale planningssoftware van bedrijven, waarmee zonder extra handelingen deze informatie beschikbaar is.

De informatie geeft bedrijven de mogelijkheid om, samen met opdrachtgevers, de werkmethode te kiezen met de laagste emissie van schadelijke deeltjes. Ook kunnen bedrijven snel en eenvoudig de impact van schonere machines of milieuvriendelijkere werkmethodes verkrijgen.

Ons doel is om het ingewikkelde simpel te maken

Emission Insight wil het ingewikkelde binnen handbereik brengen van bedrijven zodat zij onderbouwd een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld.

Ons doel daarbij is dat elke medewerker binnen een bedrijf, zonder vrijwel enige training of expertise, in een handomdraai een betrouwbare berekening kan maken en deze op de juiste wijze kan interpreteren. Alle invoerparameters zijn hiervoor teruggebracht naar zaken die elke planner of werkvoorbereiders kent uit zijn of haar dagelijkse praktijk.

Daarnaast is er een API van het model beschikbaar waarmee de berekeningen direct worden uitgerekend en toegevoegd aan de planningsdata van een bedrijf, zodat zij direct over de geschatte uitstoot beschikken. De koppeling is zo ontworpen dat er geen aanvullende werkzaamheden of handelingen nodig zijn van medewerkers in het bedrijf. Dit bespaart enorme kosten en tijdsbestedingen van medewerkers maar geeft bedrijven tegelijkertijd alle informatie waarover zij moeten beschikken volgens de Europese en nationale wet- en regelgeving.

Hoe hebben wij het gedaan

Het model komt voort uit gesprekken met de Nederlandse overheid over het verduurzamen van het wagenpark en de transitie naar emissieloos of emissiearm bouwen.

Omdat het bij de overheid en de verschillende onderzoeksbureaus ontbrak aan een eenduidige en betrouwbare manier om een schatting te maken van de emissie van bouwmachines zijn de oprichters van Emission Insight in 2019 begonnen met het uitwerken van het rekenmodel.

Medio 2020 is het model uitvoerig getest op basis van duizenden datapunten van werkzaamheden en verbruik cijfers van machines van bedrijven door heel Nederland, waarna het onderzoeksbureau Panteia de opdracht heeft gekregen om het model te valideren.

Deze validatie is begin 2021 afgerond met een positieve beoordeling van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het model.

Hoe werkt het model

Voor het model zijn; het soort in te zetten machines, de eigenschappen van deze machines en de specifieke eigenschappen van de motoren, essentiële inputs die door de gebruiker of planning moeten worden opgegeven.

Naast de specificaties van de machines moet ook worden ingegeven hoe de machines worden ingezet. Deze ‘Workload’ verschilt per machine en per project. Inputs hierbij zijn de totale rijafstand, de tijd op locatie en het percentage van deze tijd waarbij de machine wordt ingezet voor werkzaamheden en tenslotte de inschatting van de belasting van de motor tijdens de werkzaamheden.

Op basis van alle inputs wordt uitgerekend wat de bijbehorende uitstoot is. 

De uitkomst van het model geeft een overzicht van het geschatte verbruik van brandstof voor het rijden (totaal en liters per 100km) en voor het uitvoeren van werkzaamheden (totaal en per uur).

Ook wordt er per machine een nauwkeurige schatting, binnen enkele procenten van de werkelijkheid, gemaakt van de totale uitstoot CO2, NOx en PM.

Omdat het bij de overheid en de verschillende onderzoeksbureaus ontbrak aan een eenduidige en betrouwbare manier om een schatting te maken van de emissie van bouwmachines, zijn de oprichters van Emission Insight in 2019 begonnen met het uitwerken van het rekenmodel. Medio 2020 is het model uitvoerig getest op basis van duizenden datapunten van werkzaamheden en verbruik cijfers van machines van bedrijven door heel Nederland, waarna het onderzoeksbureau Panteia de opdracht heeft gekregen om het model te valideren. Deze validatie is begin 2021 afgerond met een positieve beoordeling van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het model.